Dagens bokförlag

Numera kan man ge ut böcker på många andra sätt än genom de traditionella bokförlagen. Ett av de äldsta och största förlagen i Sverige är Norstedts förlagsgrupp som grundades 1823. Här ges böcker ut i alla olika genrer, både av svenska och utländska författare. De har under sina år lyckats ge ut omkring 30 Nobelpristagare. Albert Bonniers förlag är det andra stora förlaget i Sverige som grundades 1837 av Albert Bonnier (1820–1900).

Vad är ett bokförlag?

Man kan säga att ett bokförlag är en länk mellan författare, tryckeri och bokhandel. Tillsammans bildar dessa det som i dag kallas bokbranschen. Förlagen har i uppgift att hitta ett manus som är bra nog för att bli en bok. De finansierar redigeringen, marknadsföringen, formgivningen med mera av den upplaga böcker som ska tryckas.

Olika sorters bokförlag

Det finns förlag som bara ger ut en genre, till exempel science fiction och fantasy. Andra förlag ger ut både skön- och facklitteratur och vissa läromedel av olika slag. Piratförlaget, som bildades 1999, använde ett nytt koncept och det är att de som arbetar där, både författare och annan förlagspersonal, är delägare.

Eget förlag

Numera finns många bokförlag som använder sig av det konceptet. Vissa ger ut på eget förlag och köper de tjänster de anser sig behöva för att boken ska bli bra, som lektörsläsning, korrekturläsning och grafisk formgivning (bokomslag). Därefter vänder de sig till ett tryckeri som trycker upp det antal böcker kunden önskar. Författaren får själv marknadsföra sin bok och det är inga problem i dag när internet och sociala medier finns. Man kan till exempel starta en Facebooksida som handlar om boken och dig som författare. Instagram och Twitter är två andra bra forum. Du kan också vända dig till ditt lokala bibliotek och fråga om du får berätta om ditt författarskap.