Boktryckarkonsten

 

Johann Gutenberg, (1394–1468 (något osäkert)), född i Mainz i sydvästra Tyskland, sägs vara den man som upptäckte den nya tekniken att trycka böcker. Det var under mitten av 1400-talet som han upptäckte en ny och smidigare teknik, som gjorde att böcker kunde tryckas betydligt fortare.

Medeltiden

Under denna tid kopierade man böcker för hand, något som både var dyrt och tidskrävande. Egentligen var konsten att trycka böcker välkänd under en längre tid, men inte på det sätt som Gutenberg uppfann. Det tog lång tid att trycka eftersom varje sida fordrade ett eget block, och det skulle vara utsnidat i trä.

Gutenbergs teknik

Genom att förse bokpressen med bokstäver som var löstagbara, blev tekniken förfinad. Bokstavstyperna var i metall, dessa gick att flytta runt och kunde även återanvändas. I och med denna teknik blev det både enklare och gick betydligt fortare att producera stora mängder böcker. Efter Gutenbergs uppfinning gick utvecklingen mycket snabbt framåt, och efter 50 år fanns tryckpressar på flera olika ställen. Gutenbergbibeln var Gutenbergs:  första tryckta bok och blev färdig 1455. En bibel som är tryckt i två olika delar och sammanlagt har den drygt 600 sidor. På den tiden fick man betala ungefär 40 gulden för Gutenbergs bibel, en oxe däremot kostade tre gulden, så bibeln var värd ungefär 14 oxar. I dag finns cirka 50 biblar kvar och det allra högsta pris som betalats är 15 miljoner kronor, den köptes vid en auktion i London 1978 av Texas University.

Böcker blev billigare

Efter Gutenbergs uppfinning blev böcker och skrifter betydligt billigare och även mer tillgängliga ute i samhället. Nu kunde information lättare spridas ute i samhället, och en av dem som fick sprida sin var Martin Luther, som protesterade i början av 1500-talet mot påven. På så sätt kunde hans ord nå dåtidens samtida och inflytelserika personer i norra Europa.

Boktryckerier i Sverige

Under medeltidens sista decennier etablerades även boktryckerier i Sverige, och det var oftast kyrkor som ordnade det, och då på platser som exempelvis Stockholm, Uppsala, Vadstena och Mariefred. När Martin Luther fick igenom sin reformation, övergick den katolska kristendomen till att bli protestantisk. Martin Luther var som sagt den som utformade reformen i Tyskland och Olaus Petri var en av dem som förde reformen till Sverige. Det blev nu kungen och inte påven i Rom som skulle bestämma över svenska kyrkan. Reformen ledde till att kyrkans rikedomar och gårdar skulle ägas av kronan.