Selma Lagerlöf

År 1858 föddes Selma Lagerlöf på Mårbacka gård, Emtervik, Värmland. Under sin barndom var Selma sjuk och ägnade mycket av sin tid till att läsa och studera. I och med att hon lärde sig läsa vaknade hennes intresse för att skriva vers.

Utbildning

När Selma var 23 år flyttade hon hemifrån för att studera ett år vid Sjöbergs Lyceum (en flickskola) i Stockholm. När hon tagit examen studerade hon tre år vid Högre lärarinneseminariet. År 1885, när Selma var 27 år, flyttade hon till Landskrona, där hon tog en tjänst på en skola. Hela tiden bar hon på sin stora dröm om att bli författare på heltid, men den lilla frihet hon hade räckte inte till.

Tävlingen som kunde ha förändrat allt

Tidningen Idun utlyste på våren 1890 en tävling. Selma Lagerlöf skickade in första kapitlet ur sitt verk Gösta Berlings saga, hon vann tävlingen och folk började uppmärksamma henne. Selma trodde att hon nu äntligen kunde ta tjänstledigt från sin lärarinnetjänst när Gösta Berglings saga gavs ut 1891. Tyvärr lyckades inte boken sälja tillräckligt och Selma fick återgå till sin lärarinnetjänst.

Ljusningen

När Gösta Berglings saga utkom i Danmark 1892, blev den mycket omtyckt där, det trycktes även en ny upplaga i Sverige och nu började det lossna. Osynliga länkar gavs ut 1894, ett verk som med tiden blev översatt till många språk. År 1895 fick Selma ett litet bidrag från kung Oskar II och prins Eugen. Hon fick också ett bidrag från Svenska Akademien, och äntligen kunde hon skriva på heltid.

Nobelpriset

År 1909 fick Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur, både som första svensk och även kvinna. År 1914 blev hon också den första kvinnan som blev invald i akademien.

1 2 3