Vad är en bok?

Ett bra svar på den frågan är att det är ett informationsmedel för kommunikation.

En bok består av många ark (blad) som antingen är sammanhäftade eller hoplimmade, och på arken finns text eller bilder. När arken är bundna tillkommer ett omslag, där bokens titel och författare står och en bild som ska locka läsare. Det finns flera olika sorters böcker, till exempel inbundna och pocketar. Något som numera blir vanligare är danskt band, som både är billigare att trycka och ser snyggt ut. För barn finns pekböcker, e-böcker och talböcker för dem som har någon form av synnedsättning Ljudböcker börjar också bli mycket populärt. Du kan lyssna i bilen, när du städar, är på gymmet, går en promenad med mera.

Olika århundradens böcker

De allra äldsta böckerna var ofta i form av flera papyrusblad, som rullats runt en cylinderformig stav. Varje ände smyckades med knoppar av ben, horn eller trä. Det vanligaste var att det bara skrevs på ena sidan av pappret. Om det skrevs på båda sidorna kallades skriften istället för en opistograf.

Medeltiden

På 600-talet e.Kr. blev det vanligare att skriva på pergament, något som var väldigt dyrt. Man började även att ibland ta bort den gamla skriften med pimpsten. Detta gjordes för att kunna använda pergamentet ytterligare en gång. Alla rullar förvarades i ett bibliotek där en rödfärgad tavla angav titel och begynnelseord. Rullarna hade ett överdrag eller en kapsel som skydd. I antiken användes förutom pergamentrullarna även fyrkantiga böcker gjorda av trä, metall eller elfenben.

Boktryckarkonsten

Efter boktryckarkonsten skedde ansenliga förändringar både när det gäller böckernas inre och yttre. Under första tiden brukade formskärare och boktryckare hjälpas åt för att kunna visa upp ett tilltalande arbete. Under medeltiden började man skydda böckerna med träskivor. Efter det började skivorna kläs med läder eller pergament som hölls samman med remmar. Det var när boktryckarkonsten blev etablerad som det blev vanligt att häfta eller binda böcker. De allra första tryckta böckerna hade varken sidnumrering eller titel och böckerna hade stora format (folio). Först i slutet på 1400-talet började man sätta titlar, oftast på de stora vetenskapliga verken. Under 1500-talet blev det vanligare med ett mindre format (oktav), och under 1600-talet blev formaten ännu mindre (sedes, duodes).

Bokens uppbyggnad

En bok består av flera delar och det första man ser är framsidan. Den bör se lockande ut, så man vill läsa boken. En framsida kan vara inbunden eller i pocket, där omslaget har mjuk pärm. Innan bokens huvudtext börjar finns försättsblad, en titelsida och en copyrightsida där förlag, tryckår, vilket tryckeri som tryckt boken och bokens ISBN-nummer. Ibland kan det finnas en prologsida där författaren berättar om boken är tillägnad till någon speciell, några personliga ord eller varför han/hon skrev boken. När bokens huvudtext är slut, kan det finnas en efterordssida där författaren tackar de inblandade som deltagit i processen, och även tackar vänner och familj.