Vad är egentligen en klassiker?

Ett litterärt verk som kan betraktas ha oändliga kvaliteter och som är tidlöst brukar kallas för en klassiker. Verkets har högre kvalitet på sitt språk och ofta skildras universella frågor som är aktuella för den samtid då verket skrevs. Innan verket kan kallas för en klassiker ska det ha passerat en lång tid och det ska ändå vara intressant att läsa. En klassiker brukar handla om tidlösa teman som kärlek, liv, hat och död. Med andra ord sådant som alla människor oberoende av social klass känner igen sig i och berörs av. En så kallad modern klassiker är ett verk som läsarna minns under en längre tid, men som sedan glöms bort.

Klassiker i vår samtid

Vilka verk som blir klassiker i framtiden har vi ingen aning om, det kan bara spekuleras om. Förmodligen kanske ingen som lever i dag ens får veta vilka verk det blir. Det finns otroligt många författare världen runt i dag som skriver underbara verk, vissa av dem har fått Nobels litteraturpris. I framtiden troligen kommer några av dessa verk bli en klassiker. Det kommer hela tiden finnas bra författare i sin samtid som kommer att minnas i framtiden och många är de författare som kommer få Nobelpriset även i framtiden.