Tomas Tranströmer

En av Sveriges största poeter var Tomas Tranströmer (1931–2015) som föddes i Stockholm. Förutom poet var han även översättare och psykolog. Efter att länge ha varit ett namn i förhandsdiskussionerna när det gäller nobelpriset, fick han det till slut 2011. Tomas Tranströmers litterära verk har blivit översatta till omkring 60 olika språk.

Uppväxt

Tranströmers far, Gösta Tranströmer, var redaktör och hans mor hette Helmy. Föräldrarna skilde sig tidigt och Tomas Tranströmer träffade inte sin far särskilt ofta efter skilsmässan. Modern fick försörja familjen som lärarinna, och de bodde i en tvårumslägenhet på Södermalm. Under somrarna var de i Stockholms skärgård, närmare bestämt på Runmarö hos Tranströmers morfar, och hans stora intresse för vetenskap och konstnärligt utövande vaknade tidigt.

Studier

När Tranströmer tagit studentexamen skrevs han in vid Stockholms högskola, för att studera litteraturhistoria med inriktning poetik. Han tog en filosofie kandidatexamen 1956 och även en yrkesexamen som psykolog. Efter examen fick han en tjänst som psykolog vid Psykotekniska institutet vid Stockholms högskola.

Yrkesliv

Under 1960–1966 arbetade Tranströmer som kurator och fängelsepsykolog vid en anstalt för unga kriminella. Han debuterade 1954 med verket ”17 dikter” som kom att hyllas stort. År 1990 fick Tranströmer en stroke, som gjorde honom förlamad i kroppens högra sida och han fick också afasi.