Tomas Tranströmer

En av Sveriges största poeter var Tomas Tranströmer (1931–2015) som föddes i Stockholm. Förutom poet var han även översättare och psykolog. Efter att länge ha varit ett namn i förhandsdiskussionerna när det gäller nobelpriset, fick han det till slut 2011. Tomas Tranströmers litterära verk har blivit översatta till omkring 60 olika språk.

Uppväxt

Tranströmers far, Gösta Tranströmer, var redaktör och hans mor hette Helmy. Föräldrarna skilde sig tidigt och Tomas Tranströmer träffade inte sin far särskilt ofta efter skilsmässan. Modern fick försörja familjen som lärarinna, och de bodde i en tvårumslägenhet på Södermalm. Under somrarna var de i Stockholms skärgård, närmare bestämt på Runmarö hos Tranströmers morfar, och hans stora intresse för vetenskap och konstnärligt utövande vaknade tidigt.

Studier

När Tranströmer tagit studentexamen skrevs han in vid Stockholms högskola, för att studera litteraturhistoria med inriktning poetik. Han tog en filosofie kandidatexamen 1956 och även en yrkesexamen som psykolog. Efter examen fick han en tjänst som psykolog vid Psykotekniska institutet vid Stockholms högskola.

Yrkesliv

Under 1960–1966 arbetade Tranströmer som kurator och fängelsepsykolog vid en anstalt för unga kriminella. Han debuterade 1954 med verket ”17 dikter” som kom att hyllas stort. År 1990 fick Tranströmer en stroke, som gjorde honom förlamad i kroppens högra sida och han fick också afasi.

Selma Lagerlöf

År 1858 föddes Selma Lagerlöf på Mårbacka gård, Emtervik, Värmland. Under sin barndom var Selma sjuk och ägnade mycket av sin tid till att läsa och studera. I och med att hon lärde sig läsa vaknade hennes intresse för att skriva vers.

Utbildning

När Selma var 23 år flyttade hon hemifrån för att studera ett år vid Sjöbergs Lyceum (en flickskola) i Stockholm. När hon tagit examen studerade hon tre år vid Högre lärarinneseminariet. År 1885, när Selma var 27 år, flyttade hon till Landskrona, där hon tog en tjänst på en skola. Hela tiden bar hon på sin stora dröm om att bli författare på heltid, men den lilla frihet hon hade räckte inte till.

Tävlingen som kunde ha förändrat allt

Tidningen Idun utlyste på våren 1890 en tävling. Selma Lagerlöf skickade in första kapitlet ur sitt verk Gösta Berlings saga, hon vann tävlingen och folk började uppmärksamma henne. Selma trodde att hon nu äntligen kunde ta tjänstledigt från sin lärarinnetjänst när Gösta Berglings saga gavs ut 1891. Tyvärr lyckades inte boken sälja tillräckligt och Selma fick återgå till sin lärarinnetjänst.

Ljusningen

När Gösta Berglings saga utkom i Danmark 1892, blev den mycket omtyckt där, det trycktes även en ny upplaga i Sverige och nu började det lossna. Osynliga länkar gavs ut 1894, ett verk som med tiden blev översatt till många språk. År 1895 fick Selma ett litet bidrag från kung Oskar II och prins Eugen. Hon fick också ett bidrag från Svenska Akademien, och äntligen kunde hon skriva på heltid.

Nobelpriset

År 1909 fick Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur, både som första svensk och även kvinna. År 1914 blev hon också den första kvinnan som blev invald i akademien.

1 2 3